Slide background
Slide background
Slide background



ROBG-420 “Amintiri și Viitor. Povestiri despre civilizația dunăreană”

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor de-a lungul malurilor dunărene prin valorificarea patrimoniului cultural transfrontalier al pescarilor ca un exemplu de conservare a unui ecosistem acvatic și terestru sănătos.

Care este bugetul?

498,731.40 euro, din care 423,921.68 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 141,471 euro pentru BL, 41,339 euro pentru B2, 35,589 euro pentru B3, 24,298 euro pentru B4 și 15,086 euro pentru B5

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Română (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): ONG ‘Paralel-Silistra’ (Bulgaria)

Beneficiar 3 (B3): Muzeul Regional de Istorie Ruse (Bulgaria)

Beneficiar 4 (B4): ASOCIAȚIA ”ACCES” CĂLĂRAȘI (România)

Beneficiar 5 (B5): Asociația Grup Local de Pescuit “Dunărea Călărășeană” (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 01.08.2018

Data de încheiere: 31.01.2020

Durata: 18 luni

Unde se implementează?

Călărași, Constanta, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinți, Olt în România

Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Ruse, Silistra, Veliko Tarnovo, Dobrich în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

 • Elaborarea cercetării în teren și studiul audiovizual;
 • Elaborarea documentului de politică comună "Probleme culturale – zona transfrontalieră pentru managementul patrimoniului";
 • Elaborarea unei politici comune;
 • Elaborarea strategiilor locale de cooperare transfrontalieră pentru valorificarea în comun a moștenirii comunităților de pescari;
 • Dezvoltarea produselor turistice integrate;
 • Elaborarea unui Plan de management comun pentru comercializarea în comun a produselor turistice;
 • Organizarea de excursii promoționale;
 • Publicații;
 • Evenimente publice;
 • Materiale promoționale;
 • Activități digitale.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 15 produse turistice integrate create, 9 strategii comune, politici sau planuri de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile

Rezultatele programului: 500 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul este în prezent în a 14-a lună de implementare, din cele 18. Principalul progres înregistrat până în prezent include:

• Organizarea 3 întâlniri ale partenerilor și 2 ședințe ale Comitetului de Coordonare.
• Majoritatea contractelor de achiziție au fost semnate de partenerii proiectului.
• Elaborarea Cercetării de teren și Studiului Audiovizual pentru comunitățile de pescari Silistra-Călărași; Vetren-Mostiștea / Gălățui; Tutrakan-Oltenița; Ruse-Giurgiu; Vidin – Calafat, a fost finalizat. Produsele sunt colectate în baza de date digitală, care poate fi găsită gratuit pe www.memofish.brcci.eu.
• Documentul privind politica creșterii gradului de conștientizare Cultura contează! - Cooperarea transfrontalieră în domeniul gestionării patrimoniului cultural, a fost elaborată. Au avut loc evenimente de audiere publică. A fost elaborată strategia locală a comunității de pescuit din Silistra-Călărași.
• Alte 4 strategii locale sunt în faza finală de elaborare. Partenerii au organizat forume publice (Oltenița 16-17.04.2019, Ciocănești 19-20.04.2019, Giurgiu 20-21.05.2019 și Calafat 22-23.05.2019).
• A fost elaborată o politică comună pentru conservarea, dezvoltarea și utilizarea moștenirii comunităților de pescari.
• Au fost elaborate 15 produse turistice integrate, iar 3 dintre ele vor fi testate în această toamnă prin tururi promoționale.
• O barcă a fost achiziționată și va fi folosită pentru atracțiile acvatice, care va fi un element central al unora dintre rutele turistice, care au fost dezvoltate în timpul proiectului.
• 2 conferințe de presă au avut loc în data de 01.02.2019 la Ruse (28 de participanți) și în data de 22.04.2019 la Călărași (25 de participanți).
• Materialele de PR pentru proiect au fost elaborate și vor fi distribuite pe scară largă în zona CBC.
• Au fost elaborate pagini de socializare:
• EN canal YouTube: : www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/channel/UCr2UUH1n6tIBjPxjZQ94zNw/videos?disable_polymer=1 EN, contul Instagram: www.8dc6460bbbb088757ed67ed8fb316b1b-gdprlock/memofish.eu , BG pagina de Facebook: www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%88-2346914578858350/și RO pagina de Facebook: www.facebook.com/Memofish-321608922111794

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.