Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 384

JAMP (ROBG- 384)

Съвместно приключение по планинските пътеки

Каква е целта?                                                

Общата цел на проекта е да подпомогне устойчивото развитие на трансграничния туризъм между Румъния и България и да увеличи популяризирането на планинския район от Мехединти, Видин и Монтана.

Какъв е бюджетът?

490,320.81 евро, от които 416,772.68 евро ЕФРР

Кой?

Водещ Бенефициент (ВБ): Румънска Асоциация за Електронна и Софтуерна Индустрия – Клон Олтения (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център – Видин (България)

Бенефициент 3 (Б3): Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център 2000 (България)

Кога?

Начална дата: 23.08.2018

Крайна дата: 22.01.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Мехединци в Румъния

Видин и Монтана в България

Как?

  • Проучвания за идентифициране на типовете пътеки за планински електрически велосипеди;
  • Обща маркетингова стратегия за идентифицираните пътеки за планински електрически велосипеди в Мехединти, Видин и Монтана;
  • Закупуване на 150 от планинските електрически велосипеди с GPS;
  • Организиране на семинари със заинтересованите страни;
  • Организиране на съвместни обучения за поддръжка на електрическите велосипеди с избраните оператори: 1 в Румъния и 1 в България;
  • Кампания за информиране и публичност;
  • Организиране на съвместна информационна обиколка за популяризиране на туризма с планински електрически велосипеди
  • Участие на туристически панаири в София и Букурещ.

Резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 4 общи стратегии за валоризиране на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиви икономически цели, 2 създадени интегрирани туристически продукта; 180 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракция

Резултати на програмата: 849 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта:

Проектът е финализиран със следните резултати:

- Проучванията за идентифициране на типовете пътеки за планински електрически велосипеди в окръг Мехединци, Румъния и областите Видин и Монтана, България, бяха разработени от всеки партньор по проекта. Те са достъпни на уебсайта им: www.jamprobg.eu.

- Общата маркетингова стратегия за идентифицираните пътеки за планински електрически велосипеди в Мехединти, Видин и Монтана е разработена и преведена на български и английски език и е достъпна на www.jamprobg.eu.

- Всеки партньор по проекта закупи 50 планински електрически велосипеда, които са прехвърлени на крайните оператори.

- Уебсайтът на проекта: www.jamprobg.eu е достъпен на Български, Английски и Румънски език.

- Приложението за мобилни устройства е разработено и е достъпно в AppStore и Google Play под името “jamprobg bike app”.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.