Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 366

Multicultya (ROBG-366)

Мултикултурно наследство и яхтинг в природното наследство на Черно море за устойчиво и творческо развитие на туризма в трансграничната зона Констанца Добрич

 

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да разнообрази туристическите оферти през сезона в трансграничния регион Констанца-Добрич, като развива иновативни и творчески туристически продукти

Какъв е бюджетът?

473,652.91 евро, от които 402,604.97 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Хуманитарна Фондация Клопот (Румъния)

Бенефициент 2 (B2): НПО Европейски Институт по културен туризъм ЕВРИКА (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.09.2018

Крайна дата: 31.08.2021 (удължен с 6 месеца)

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Констанца - в Румъния

Добрич - в България

Как се изпълнява?

  • 1 предварително проучване
  • 2 работни ателиета
  • 5 туристически продукта
  • 2 приложения за смартфон
  • 1 наръчник за творчески туризъм
  • 1 проучване на тенденциите в творческия туризъм
  • 1 съвместна маркетингова стратегия
  • информационни и промоционални дейности

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: създадени 2 интегрирани туристически продукти/услуги, 10.000 очакван брой посещения на поддържаните обекти на културно и природно наследство и атракция, 1 стратегия за валоризация на културното и природно наследство.

Резултати от програмата: увеличаване на броя нощувки в трансграничния регион с 10.000.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение, като до момента са докладвани следните резултати:

Екипът за изпълнение на проекта продължи да продължава част от снимките на филма, предвиден в рамките на проекта, със заглавие „Художествено шоу за мултикултурни обичаи на сватбата“, което има за цел да представи традициите на различни народи, живеещи заедно в трансграничния район, за широката публика.

По-голямата част от дейностите по проекта вече са финализирани: демонстративна „3-дневна трансгранична яхтена обиколка“, демонстративна „3-дневна религиозна обиколка“, демонстративна „3-дневен фестивал на пясъчното строителство“, демонстративна „3-дневен фестивал за трансграничен танц за любители туристи“, и организираните събития могат да се видят на уебсайта на проекта, като се получи достъп до следната връзка: https://www.multicultya.eu/video.php?lang=ro.

Освен това „съвместната маркетингова стратегия за развитие и промоция на трансгранични туристически продукти, включително креативен туризъм“ е достъпна на: https://www.multicultya.eu/downloads/Strategie_marketing.pdf.

Бенефициентите се фокусират върху останалите събития по проекта, за да успеят да финализират проекта..

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.