Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 366

Multicultya (ROBG-366)

Мултикултурно наследство и яхтинг в природното наследство на Черно море за устойчиво и творческо развитие на туризма в трансграничната зона Констанца Добрич

 

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да разнообрази туристическите оферти през сезона в трансграничния регион Констанца-Добрич, като развива иновативни и творчески туристически продукти

Какъв е бюджетът?

473,652.91 евро, от които 402,604.97 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Хуманитарна Фондация Клопот (Румъния)

Бенефициент 2 (B2): НПО Европейски Институт по културен туризъм ЕВРИКА (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.09.2018

Крайна дата: 31.08.2021 (удължен с 6 месеца)

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Констанца - в Румъния

Добрич - в България

Как се изпълнява?

  • 1 предварително проучване
  • 2 работни ателиета
  • 5 туристически продукта
  • 2 приложения за смартфон
  • 1 наръчник за творчески туризъм
  • 1 проучване на тенденциите в творческия туризъм
  • 1 съвместна маркетингова стратегия
  • информационни и промоционални дейности

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: създадени 2 интегрирани туристически продукти/услуги, 10.000 очакван брой посещения на поддържаните обекти на културно и природно наследство и атракция, 1 стратегия за валоризация на културното и природно наследство.

Резултати от програмата: увеличаване на броя нощувки в трансграничния регион с 10.000.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение, като до момента са докладвани следните резултати:

Екипът за изпълнение на проекта продължи да продължава част от снимките на филма, предвиден в рамките на проекта, със заглавие „Художествено шоу за мултикултурни обичаи на сватбата“, което има за цел да представи традициите на различни народи, живеещи заедно в трансграничния район, за широката публика.

По-голямата част от дейностите по проекта вече са финализирани: демонстративна „3-дневна трансгранична яхтена обиколка“, демонстративна „3-дневна религиозна обиколка“, демонстративна „3-дневен фестивал на пясъчното строителство“, демонстративна „3-дневен фестивал за трансграничен танц за любители туристи“, и организираните събития могат да се видят на уебсайта на проекта, като се получи достъп до следната връзка: https://www.multicultya.eu/video.php?lang=ro.

Освен това „съвместната маркетингова стратегия за развитие и промоция на трансгранични туристически продукти, включително креативен туризъм“ е достъпна на: https://www.multicultya.eu/downloads/Strategie_marketing.pdf.

Бенефициентите се фокусират върху останалите събития по проекта, за да успеят да финализират проекта..

Изображения

Октомври 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.