Slide background
Slide background
Slide background

SC (ROBG-461)

Безопасност за нашите деца

Каква е целта?                                                           

Целта на проекта е да насочи усилията на румънската и българската общност за повишаване на осведомеността за ефективна превенция на риска в дългосрочен план.

Какъв е бюджетът?

348,686.88 евро, от които296,383.83 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 10,000 евроза ВБ, 10,000евро за Б2 и10,000 евро за Б3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000

Бенефициент 2 (Б2): Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации

Бенефициент 3 (Б3):Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин”

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 17.09.2019

Крайна дата: 16.03.2021

Продължителност: 18 месеца

Къде ще се изпълнява?

Долж в Румъния

Видин и Монтана в България

Как ще се изпълнява?

 

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 240.00 - Население, облагодетелствано от действия за управление на риска;

- 300.00 - Население, ползващо се от мерки за защита от наводнения;

- 300.00 - Население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари;

Резултати от програмата: Качеството на съвместното управление на риска в трансгранична зона

Статус на проекта

В момента проектът е в процес на изпълнение със следните резултати:

- Първата пресконференция беше организирана на 25.06.2020 г. в Монтана;

- Разработен е уебсайт: http://safetyrobg.eu/;

- Всеки партньор по проекта проведе задълбочено проучване в областта на превенцията и управлението на риска от национални бедствия, аварии и катастрофи, в частност наводнения и пожари в 10 средни училища от своя район и всяко от трите проучвания. Те са достъпни тук: http: //safetyrobg.eu/en/?page_id=77, на 3 езика.

- Международна двудневна среща между експерти по управление на риска на 1-2.07.2020 г. във Вършец, област Монтана се проведе от ВБ. В резултат на тази среща бе приключен консолидиран доклад, обобщен от трите задълбочени изследвания, разработени в T1 Дейност „Развитие на задълбочени изследвания“. Докладът и снимките g могат да бъдат намерени тук: на адрес http://safetyrobg.eu/en/?p=114;

- ВБ разработи програми за обучение и материали, използвани за подобряване на нивото на квалификация на учителите по отношение на реакцията при наводнения и пожари;

- Обучението на обучителите (20 участника - учители) в областта на противодействие на наводнения и пожари за област Монтана се проведе между 08-11.09.2020 г. в Монтана. Въз основа на тест те получиха сертификати. Снимките са достъпни на: http://safetyrobg.eu/en/?p=134.

Изображения

Март 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.