Slide background
Slide background
Slide background

BC-TENT (ROBG-383)

По-добре свързани вторични и третични възли към основната и цялостната мрежа на TEN-T чрез съвместни трансгранични мерки

Каква е целта?

Да се подобрят условията на движение, безопасността и проводимостта между вторични и третични възли и основната TEN-T инфраструктура в трансграничната зона чрез модернизация на 6 614 км местни и регионални пътища с трансгранично значение.

Какъв е бюджетът?

4,769,687.25 евро, от които 4,054,234.14 евро ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Велико Търново (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица – община Кaлaфат(Румъния)

Бенефициент 3 (Б3):Асоциация „Бъдеще днес“ (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 10.12.2019

Крайна дата: 09.12.2022

Продължителност36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Видин, Велико Търново в България

Калафат, окръг Долж в Румъния

Как ще се изпълнява?  

  • Модернизация на 6.614 км локални и регионални пътища с трансгранично значение, които пряко свързват вторични и третични възли от двете страни на Дунава към основната TEN-T инфраструктура;
  • Координиране на механизмите за преодоляване на нови съвместни предизвикателства, произтичащи от функционирането на основната TEN-T инфраструктура по паневропейските коридори 4, 8 и 9;
  • Организиране,с подкрепата на НПО,на дейности за повишаване на осведомеността за безопасност на гражданите в пунктове, където тежкото бреме на движението по пътищата среща местното население.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 

- 6.614 км реконструирани или модернизирани пътища;

- 3 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти/аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, предпроектни проучвания, адресирани към трансграничния регион).

Резултати от програмата: 

- 85,854 - трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T.

Статус на проекта

В момента проектът е в 26-ия месец на изпълнение от 36.

ВБ започна процедурата по одобряване на Техническия проект от държавни институции и фирми.

На 26.11.2021 г. Б2 – Община Калафат стартира отново процедурата за възлагане на обществена поръчка, но тя скоро беше отменена поради съществена грешка в документацията. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е възобновена на 16.12.2021 г. и е финализирана на 26.01.2022 г.

Б3 възложи на изпълнителя да разработи дизайна на следните рекламни материали: банер на български език, банер на румънски, папки, химикалки, тетрадки, тениски и шапки. Изпълнителят започна разработването на дизайна и рекламните материали ще бъдат готови в началото на следващия отчетен период.

                                                        

Изображения

Декември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.