Slide background
Slide background
Slide background

A-CB connect to TENt (ROBG-306)

Conexiune mai bună a orașelor Alexandria și Cherven Bryag la TEN-T

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este de a asigura o conectivitate mai bună la TEN-T pentru Alexandria și Cherven-Bryag în condiții de trafic de siguranță. Dezvoltarea rețelelor de transport în regiunea transfrontalieră va facilita cooperarea interregională și va contribui la creșterea competitivității sectorului de afaceri, a mobilității forței de muncă și, totuși, la dezvoltarea regională durabilă. Reabilitarea infrastructurii rutiere, respectiv 4.500,20 m la Alexandria și 8.000 m la Cherven-Bryag vor îmbunătăți condițiile de siguranță a traficului, competitivitatea ambelor municipalități, va permite o exploatare mai bună a potențialului turistic și va îmbunătăți capacitatea de cooperare a partenerilor în probleme de transport și siguranța traficului. Proiectul își propune să contribuie la consolidarea unui sistem de transport durabil european și transfrontalier conectat la rețeaua TEN-T.

Care este bugetul?

7, 669, 032.95 euro, din care 6, 518, 678. 00 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 145.089,00 euro pentru BL și 112.472,00 euro pentru B2.

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Alexandria

Beneficiar 2 (B2): Municipalitatea Cherven Bryag

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 20.03.2019

Data de încheiere: 19.03.2022

Durata: 36 luni

Unde se implementează?

Alexandria în România

Cherven Bryag în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Crearea de mecanisme comune pentru a facilita conectarea nodurilor secundare/terțiare la infrastructura TEN-T;
  • Reconstrucția și modernizarea drumurilor din Alexandria;
  • Reconstrucția și reabilitarea drumului municipal PVN 1187 în Cherven bryag;
  • Activitățile de promovare se concentrează pe furnizarea de informații despre proiect, transparență și comunicare eficientă, precum și prezentarea rezultatelor activităților proiectului și ale grupurilor țintă din regiunea transfrontalieră.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la Program)?

  • Realizările programului: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate– 12.5 km;
  • Număr de mecanisme comune pentru a facilita conectarea nodurilor secundare/terțiare la infrastructura TEN-T (de exemplu, ghidarea rutelor, detectarea și gestionarea incidentelor/situațiilor de urgență, studii privind fluxurile de trafic, studii de fezabilitate care se adresează regiunii transfrontaliere;
  • Rezultatele programului: Populația transfrontalieră servită de infrastructură modernizată care duce la TEN-T - 74,648.00.

Stadiul proiectului

Rezultatele proiectului obținute până în prezent sunt următoarele:

1. Ghidul de conducere în siguranța a fost elaborat și tipărit în 1000 de exemplare - 500 în Bulgară și 500 în Română și tradus în Engleză.

2. Campanie de creșterea conștientizării, disponibilă la adresa: http://becareful.info, elaborate de către B2:

- Difuzarea posturilor radio și TV a început în Alexandria și Cherven Bryag până la sfârșitul lunii martie 2021, sub coordonarea B2. Toate cele 4 spoturi au fost elaborate de Chevren Bryag: 2 în Bulgară și 2 în Română.

clipul TV (RO) este disponibil la: https://drive.google.com/open?id=1BzEQK7itKylNV8HpuPjCce4wjp9Icik3

clipul TV (BG) este disponibil la: https://drive.google.com/file/d/1HmuXDyU75yT_OksJdQfAxBxnEHBEqKtc/view?usp=sharing

clipul radio (RO) este disponibil la: https://drive.google.com/file/d/14N-vlboodRaKWHk4kNDRpkSq8K8AGO-d/view?usp=sharing

clipul radio (BG) este disponibil la adresa: https://drive.google.com/file/d/1hqQEyC8ia8D5tsamXgr599hU7CCDBww5/view?usp=sharing

- Pentru campania din ușă în ușă - consumabilele pentru materiale promoționale au fost achiziționate de BL: 500 de pungi de hârtie, 500 reflectorizante „ochi de pisică”, 500 de bastoane reflectorizante, 500 de lanterne frontale, 500 veste de avertizare cu reflector (250 pentru adulți și 250 pentru copii ).

3. Contract de servicii nr. 19068/31.08.2020 a fost semnat de BL, iar ghidul de bune practici pentru intervenția/construcția drumurilor a fost elaborat și tipărit în toate cele 3 limbi.

4. Proiectul tehnic și detaliile de execuție PT + DE + DTAC + DTOE au fost finalizate și aprobate. Documentația tehnică a proiectului a fost verificată de verificatorul independent conform minutei nr. 16368/ 31.07.2020 și Autorizația de construire nr. 161/22.09.2020 a fost obținută. Anunțul de participare la procedura simplificată de execuție a lucrărilor de construcții pentru reabilitarea drumurilor stradale din municipiul Alexandria a fost publicat în SEAP pe 19.11.2020 cu termenul limită pentru depunerea ofertelor 10.12.2020. Beneficiarul lider a anulat procedura de achiziție la 08.12.2020 din cauza unor deficiențe identificate în documentația tehnică. După revizuirea documentației tehnice, achiziția de lucrări a fost relansată în aprilie 2021, ofertele depuse fiind în curs de evaluare.

5. Achiziția pentru proiectarea tehnică și reconstrucția și reabilitarea drumului municipal PVN 1187 a fost finalizată la nivelul B2 și contractul a fost semnat pe 21.12.2020. Implementarea contractului de proiectare tehnică și lucrări de construcții nu este încă începută, fiind dependentă de împrumutul care se așteaptă să fie acordat din Fondul FLAG. Contractul de acordare a subvenției a fost semnat pe 25 mai 2021, iar pregătirea proiectului tehnic este reprogramată să înceapă în iunie 2021, după ce plata în avans va fi făcută contractorului.

6. B2 a încheiat contractul nr. 98-00-66/05.02.2020 cu EVO MEDIA GRUP OOD pentru elaborarea site-ului web. Site-ul web al Proiectului, care este încă în curs de dezvoltare, este disponibil la adresa: https://ten-t.site.

Imagini

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.