Slide background
Slide background
Slide background

A-CB connect to TENt (ROBG-306)

По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг с TEN-T

Каква е целта?

Да се осигури по-добра свързаност за Александрия и Червен-Бряг към TEN-T вбезопасни условия на движението. Развитието на транспортните мрежи в трансграничния регион ще улесни междурегионалното сътрудничество и ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на бизнес сектора, мобилността на работната сила и, обаче, за устойчиво регионално развитие. Рехабилитация на пътна инфраструктура, съответно 4.500,20 м в Александрия и 8.000 м в Червен-Бряг ще подобрят условията за безопасност на движението, конкурентоспособността на двете общини, ще позволят по-добро използване на туристическия потенциал и ще подобрят капацитета за сътрудничество на партньорите в транспорта и въпросите с безопасността на трафика. Проектът има за цел да допринесе за обединяването на устойчива европейска и трансгранична транспортна система, свързана с основната мрежа TEN-T.

Какъв е бюджетът?

7,669,032.95 евро, от които 6,518,678.00 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Административна териториална единицаобщина Александрия

Бенефициент 2 (Б2): Община Червен Бряг

Кога ще се случи?

Начална дата: 20.03.2019

Крайна дата: 31.10.2022

Продължителност: 43 месецаи 12 дни

Къде ще се случи?

Александрия в Румъния

Червен Бряг в България

Как това ще се случи?

  • Създаване на съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T;
  • Реконструкция и модернизация на пътища в Александрия;
  • Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1187 в Червен бряг;
  • Промоционални дейности, фокусирани върху осигуряване на информация за проекта, прозрачност и ефективна комуникация, както и представяне на резултатите от проектните дейности и целевите групи в трансграничния регион.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

  • Изпълнение на програмата: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 12.5 км;
  • Брой съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти/аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, проучвания за осъществимост при трансграничния регион - 5;
  • Резултат от програмата: Трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T – 74.648,00.

Статус на проекта

Постигнатите до момента резултати по проекта са както следва:

1. Ръководството за безопасно шофиране е разработено и отпечатано в 1000 екземпляра - 500 в BG и 500 в RO. Ръководството е преведено и на английски език, за да се осигури по-широко разпространение.

2. Кампания за повишаване на осведомеността – уебсайтът на кампанията е достъпен на адрес: http://becareful.info, разработен от Б2:

- Излъчването на радио и телевизионни спотове стартира както в Александрия, така и в Червен бряг и ще продължи до края на март 2021 г. под координацията на Б2. Всичките 4 спота са разработени от Червен Бряг: 2 на български и 2 на румънски:

телевизионният клип (RO) е достъпен на: https://drive.google.com/open?id=1BzEQK7itKylNV8HpuPjCce4wjp9Icik3

ТВ клипът (BG) е достъпен на: https://drive.google.com/file/d/1HmuXDyU75yT_OksJdQfAxBxnEHBEqKtc/view?usp=sharing.

радио клипът (RO) е достъпен на адрес: https://drive.google.com/file/d/14N-vlboodRaKWHk4kNDRpkSq8K8AGO-d/view?usp=sharing

радио клипът BG е достъпен на: https://drive.google.com/file/d/1hqQEyC8ia8D5tsamXgr599hU7CCDBww5/view?usp=sharing.

- За кампанията „от врата до врата“ са закупени от ВБ следните промоционални материали: 500 хартиени торби, 500 „котешки очи“, 500 отразяващи пръчки, 500 фенерчета, 500 предупредителни жилетки с рефлектор (250 за възрастни и 250 за деца).

3. Ръководство за най-добри практики за пътна интервенция/строителство е разработено и отпечатано на румънски, български и английски език.

4. Техническият проект и детайлите за изпълнение PT + DE + DTAC + DTOE са финализирани и одобрени от Водещия бенефициент чрез протокол на комисията за техническо одобрение №. 17426 / 14.08.2020г. Поръчката за строителни работи стартира през април 2021 г. и все още продължава след регистриране на жалби от един от оферентите.

5. Поръчката за техническо проектиране и реконструкция и рехабилитация на Общински път ПВН 1187 е финализирана на ниво Б2 и договорът е подписан на 21.12.2020 г. Техническият проект е в процес на изработка. След като бъде изготвен и одобрен Технически проект от Община Червен бряг, строителните дейности могат да започнат.

6. Процедурата за възлагане на обществена поръчка за разработване на софтуер за карта на черните точки стартира през октомври 2021 г.

7. Бенефициент 2 разработи уебсайта на проекта, достъпен на адрес: https://ten-t.site .

Изображения

Май 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.