Slide background
Slide background
Slide background

A-CB connect to TENt (ROBG-306)

По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг с Трансевропейска транспортна мрежа

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се осигури по-добра свързаност на Александрия и Червен-Бряг към Трансевропейска транспортна мрежа при безопасни условия на движението. Развитието на транспортните мрежи в трансграничния регион ще улесни междурегионалното сътрудничество и ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на бизнес сектора, мобилността на работната сила и също таказа устойчиво регионално развитие. Рехабилитацията на пътната инфраструктура, съответно 4.500,20 м в Александрия и 8.000 м в Червен-Бряг ще подобрят условията за безопасност на движението, конкурентоспособността на двете общини, ще позволят по-добро използване на туристическия потенциал и ще подобрят капацитета за сътрудничество на партньорите в областта на транспорта и безопасността на трафика. Проектът има за цел да допринесе за укрепването на устойчива европейска и трансгранична транспортна система, свързана с основната Трансевропейска транспортна мрежа.

Какъв е бюджетът?

7, 669, 032.95 евро, от които 6, 518, 678. 00 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 145.089,00 евро за ВБ и 112.472,00 евро за Б2.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Административна териториална единица – община Александрия

Бенефициент 2 (Б2): Община Червен Бряг

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 20.03.2019

Крайна дата: 19.03.2022

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Александрия в Румъния

Червен Бряг в България

Как ще се изпълнява?

  • Създаване на съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на Трансевропейска транспортна мрежа;
  • Реконструкция и модернизация на пътища в Александрия;
  • Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1187 в Червен бряг;
  • Промоционалните дейности се фокусират върху предоставяне на информация за проекта, прозрачност и ефективна комуникация, както и представяне на резултатите от проектните дейности и целевите групи в трансграничния регион.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

  • Изпълнение на програмата: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 12.5 км;
  • Брой съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на Трансевропейска транспортна мрежа (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти/аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, предпроектни проучвания, насочени към трансграничния регион;
  • Резултат от програмата: Трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до Трансевропейска транспортна мрежа - 74,648.00.

Статус на проекта

Резултатите от проекта, постигнати толкова много, са следните:

1. Ръководството за безопасно шофиране беше разработено и отпечатано в 1000 копия - 500 на Български и 500 на Румънски и преведено на Английски.

2. Кампания за повишаване на осведомеността, достъпна на: http://becareful.info, изготвени от Б2:

- Излъчването на радио и телевизионни спотове започна в Александрия и Червен бряг до края на март 2021 г., под координацията на Б2. Всичките 4 спота са разработени от Червен Бряг: 2 на Български и 2 на Румънски.

телевизионният клип (RO) е достъпен на: https://drive.google.com/open?id=1BzEQK7itKylNV8HpuPjCce4wjp9Icik3

телевизионният клип (BG) е достъпен на: https://drive.google.com/file/d/1HmuXDyU75yT_OksJdQfAxBxnEHBEqKtc/view?usp=sharing

радиоклипът (RO) е достъпен на: https://drive.google.com/file/d/14N-vlboodRaKWHk4kNDRpkSq8K8AGO-d/view?usp=sharing

радиоклипът (BG) е достъпен на: https://drive.google.com/file/d/1hqQEyC8ia8D5tsamXgr599hU7CCDBww5/view?usp=sharing

- За кампанията от врата до врата - закупени от ВБ консумативи за промоционални материали: 500 хартиени торби, 500 отражатели „котешки очи“, 500 отразяващи пръчки, 500 челни фенерчета за глава, 500 рефлекторни жилетки (250 за възрастни и 250 за деца ).

3. Договор за услуга № 19068/31.08.2020 г. е подписан от ВБ и Ръководството за най-добри практики за пътна намеси/строителство е разработено и отпечатано на всички 3 езика.

4. Техническият проект и детайлитепо изпълнението са финализирани и одобрени. Документацията на техническия проект беше проверена от независимия проверяващ съгласно протокол № 16368/31.07.2020 г. и е получено Разрешение за строеж 161/22.09.2020г. Обявлението за участие в опростената процедура за изпълнение на строителни работи за рехабилитация на улични пътища в община Александрия е публикувано в Електронната Система за Обществени Поръчки на 19.11.2020 г. с краен срок за подаване на оферти 10.12.2020 г. Водещият бенефициент отмени процедурата за възлагане на обществени поръчки на 08.12.2020 г. поради някои недостатъци, установени в техническата документация. След преразглеждане на техническата документация поръчката за строителство беше възобновена през април 2021 г., като подадените оферти са в процес на оценка.

5. Поръчката за техническо проектиране, реконструкция и рехабилитация на Общински път PVN 1187 е финализирана на ниво Б2 и договорът е подписан на 21.12.2020г. Изпълнението на договора за технически проект и строителни работи все още не е започнало, тъй като зависи от заема, който се очаква да бъде отпуснат от фонда ФЛАГ. Договорът за отпускане на безвъзмездни средства е подписан на 25 май 2021 г. и подготовката на Техническия проект е планирана да започне през юни 2021 г., след като авансовото плащане ще бъде извършено на изпълнителя

6. Б2 е сключил договор № 98-00-66/05.02.2020 с ЕВО МЕДИА ГРУП ООД за изработка на уебсайта. Уебсайтът на проекта, който все още е в процес на разработка, е достъпен на: https://ten-t.site.

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.