Slide background
Slide background
Slide background

HERCULT (ROBG - 491)

Dezvoltarea produselor turistice comune și reabilitarea patrimoniului cultural

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este promovarea regiunii transfrontaliere Silistra și Călărași ca destinație turistică și culturală prin dezvoltarea infrastructurii culturale și crearea unor pachete turistice atractive.

Care este bugetul?

1,499,992.54 euro, din care 1,274,993.65 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 12,882 euro pentru BL și 11,826 euro pentru B2.Ambii parteneri au evitat dezangajarea la termenul de dezangajare (LB a executat 99,23% din țintă, B2 a executat 75,31% din ținta de dezangajare

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Municipalitatea Silistra

Beneficiar 2 (B2): Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Călărași

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 08.08.2018

Data de încheiere: 31.12.2021

Durata: 40 luni si 24 de zile

Unde se implementează?

Călărași (România)

Silistra (Bulgaria)

Ce se va întâmpla?

  • Reabilitarea clădirii Galeriei de Artă aflată în proprietatea municipalității Silistra
  • Reabilitarea clădirii vechi cunoscută sub numele de "Casa Demetriade" din Călărași
  • Strategia comună pentru dezvoltarea turismului
  • Produse și servicii de turism
  • Traseul turistic "Patrimoniul cultural al clădirilor vechi din Silistra-Călărași
  • Pagina web
  • Activități de informare și publicitate.

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la Program)?

Realizările programului: create 3 produse/servicii turistice integrate, 1 strategie pentru valorizarea patrimoniului cultural și natural

Rezultatele programului: creșterea numărului de cazari in regiunea transfrontalieră cu 2.000.

Stadiul proiectului (reflectat în rapoartele de progres)

Activitățile principale se află în primele etape, deoarece beneficiarii au întâmpinat probleme în realizarea acțiunilor lor în ceea ce privește achizițiile publice de lucrări.

LB: Municipiul Silistra

La data de 17.09.2019 a fost semnat un contract de execuție a lucrărilor cu o perioadă de 120 de zile, dar după o lungă serie de corespondență între beneficiar și contractant și nicio acțiune din partea contractantului pentru a începe acțiunile reale pe șantier, contractul pentru lucrările de execuție a fost încheiată unilateral la 30.07.2020. O nouă procedură de achiziție pentru selectarea unui nou contractor va fi lansată de LB.

B2: Consiliul Județean Călărași

Execuția lucrărilor de construcție a principalului obiectiv de investiții „Reabilitarea vechii clădiri cunoscute sub numele de„ Casa Demetriade ”din Călărași sunt în curs de desfășurare și vor fi finalizate până la 23.04.2021.

Imagini

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.