Slide background
Slide background
Slide background

HERCULT (ROBG-491)

"Разработване на общи туристически продукти и възстановяване на културното наследство"

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да популяризира трансграничните региони Силистра и Кълъраш като туристически и културни дестинации, като развива културната инфраструктура и създава атрактивни туристически пакети.

Какъв е бюджетът?

1,499,992.54 евро, от които 1,274,993.65 евро ЕФРР

Кой изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Община Силистра

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административна единица – Окръг Кълъраш

Кога се изпълнява?

Начална дата: 08.08.2018

Крайна дата: 31.12.2023

Продължителност: 64 месеца and 24 дни

Къде се изпълнява?

Кълъраш (Румъния)

Силистра (България)

Как ще се изпълнява?

  • Рехабилитация на сградата на Художествената галерия, собственост на община Силистра;
  • Рехабилитация на старата сграда, известна като "Къщата на Деметриаде" в Кълъраш;
  • Съвместна стратегия за развитие на туризма;
  • Продукти и услуги за туризъм;
  • Туристически маршрут "Културното наследство на стари сгради в регионаСилистра-Кълъраш“;
  • Уебсайт;
  • Дейности за информиране и публичност.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: създадени 3 интегрирани туристически продукти / услуги, 1 стратегия за валоризиране на културното и природното наследство

Резултати от програмата: повишаване на броя на нощувките в трансграничния район със 2,000.

Статус на проекта

В момента проектът е в 60-ия месец на изпълнение от 64 месеца и 24 дни, и ситуацията на изпълнение е следната:

ВБ – Община Силистра – Сключен е договорът за рехабилитация на Художествената галерия в Силистра.

Творчески лагер в село Сребърна за рисуване на уникалните природни забележителности на резерват Сребърна се проведе в периода 26.08.2019 г. – 01.09.2019 г.

Б2 - Окръжен съвет Кълъраш - изпълнението на инвестиционната цел „Рехабилитация на старата сграда, известна като „Каса Демитриаде“ в Кълъраш“ е завършена. Приемането на строителните работи е извършено на 05.04.2022г.

Стратегията за остойностяване на културното и природно наследство е завършена и е достъпна на сайта на двамата бенефициенти:

http://www.silistra.bg/files/2022/26.04.2022-1034898a06888d2031cbb08fe031d38a1.pdf

https://www.calarasi.ro/index.php/proiecte/proiecte-in-derulare/item/367-proiectul-dezvoltarea-produselor-turistice-si-reabilitarea-mostenirii-culturale-robg-491-este-un- project-of-the-county-council-calarasi-in-partnership-with-the-municipality-of-silistra-according-to-the-financing-contract-no-87284-30-07-2018

В рамките на проекта е разработен уеб портал, чрез който ще се популяризират всички културни събития, природни красоти и туристически продукти. Можете да го намерите на следния адрес:http://tourism-silistra-calarasi.com/en/home/

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.