Slide background
Slide background
Slide background

TALES (ROBG-413)

Povestiri de cultură, istorie și natură

Care este scopul?

Obiectivul proiectului este de a încuraja prezervarea resurselor naturale și a tradițiilor culturale prin dezvoltarea unor produse turistice integrate ca modele pentru utilizare durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural din zona transfrontalieră.

Care este bugetul?

1,097,962.10 euro, din care 933,267.78 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Municipalitatea Videle

Beneficiar 2 (B2): Municipalitatea Lyaskovets

Care este perioada de implementare?

Dată de începere: 12.09.2018

Dată de încheiere: 11.09.2021

Durată: 36 luni

Unde se implementează?

Veliko Tarnovo în Bulgaria

Teleorman în România

Ce se va întâmpla?

  • Prezervarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului istoric, natural și cultural;
  • Pregătirea și elaborarea unei strategii comune și a unui plan de management pentru atracția turistică;
  • Sprijinirea marketingului comun și promovarea produsului turistic transfrontalier „Povești”;
  • Dezvoltarea unei rețele de turism transfrontalier.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la Program)?

Realizările programului:

- cu 1000 mai multe vizite la situri sprijinite ale patrimoniului cultural și natural și de atracție;

- 1 produs/serviciu turistic integrat creat;

- 1 strategie comună, politică sau plan de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile;

Rezultatele programului: 1000 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră.

Stadiul proiectului

Proiectul este în prezent în curs de implementare, cu urmatoarele rezultate raportate până acum:

Fiecare partener a semnat contracte pentru management al proiectului și servicii de achiziții publice.

Strategia de dezvoltare turistică a fost finalizată și se preconizează că va fi încărcată pe site-ul web beneficiarilor al ambelor municipalități.

A fost dezvoltată Aplicația IT prevăzută și a putut fi găsită pe următorul link: https://turism.primariavidele.ro/ și pe Google play (nume: VideleTour). Aplicația respectivă va fi promovată în continuare operatorilor de turism și în timpul principalelor festivaluri prevăzute ale proiectului, a fi organizate.

În referința cu principalele obiective de investiții ale proiectului, și anume din parte BL - Reconstrucția parcului orășenesc din Videle și din partea B2 - două situri pe proiect, respectiv Parcul orașului Lyaskovets - „Zona ecologică pentru recreere, arte și sport în orașul Lyaskovetsși „Reconstrucția spațiului deschis și a parcului verde din jurul centrului comunitar din satul Kozarevets într-o zonă pentru atracții creative”, stadiul este prezentat mai jos:

BL a semnat un contract în data de 09.06.2020 cu termen de executare a lucrărilor de 4 luni, dar totuși ordinul de începere a lucrărilor de construcție nu este încă emis, din cauza eventualei necesități de modificare a Estimării generale.;

B2, lucrările de construcție pentru renovarea Parcul orașului Lyaskovets și a zonei de agrement Kozarevets, au început în Noiembrie 2019 și se așteaptă să fie finalizate până în Septembrie 2020.

Imagini

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.