Slide background
Slide background
Slide background

TALES (ROBG-413)

Приказки за култура, история и природа

Каква е целта?

Да насърчи опазването на природните ресурси и културните традиции чрез разработването на интегрирани туристически продукти като модели за устойчиво използване на природното, историческото и културното наследство на трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

1,097,962.10 евро, от които 933,267.78 евроЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Виделе

Бенефициент 2 (Б2): Община Лясковец

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 31.12.2022

Продължителност: 51 месеца и 20 дни.

Къде ще се изпълнява?

Велико Търново в България

Телеорман в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Опазване, популяризиране и развитие на историческото, природното и културното наследство;
  • Подготовка и разработване на обща стратегия и план за управление на туристическата атракция;
  • Подкрепа на съвместния маркетинг и популяризиране на трансграничния туристически продукт “Приказки”;
  • Развитие на трансгранична туристическа мрежа.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

- 1000 повече посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции;

- 1 създаден интегриран туристически продукт/услуга;

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването на устойчиви икономически употреби;

Резултати от Програмата: 1000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта приключи на 31.12.2022.

В рамките на Дейност Т1 „Развитие на трансграничен туристически продукт, базиран на местни традиции, история, природно и културно наследство”, беше финализирано разработването на туристическа стратегия.

Предвиденото ИТ приложение е също разработено: https://turism.primariav.idele.ro/ и в Google play (име: VideleTour). Приложението ще бъде допълнително популяризирано до туристическите оператори и по време на основните фестивали на проекта.

Основните инвестиционни обекти в рамките на проекта са представени от Реконструкция на градски парк в Виделе и два строителни обекта в България, а именно Градски парк Лясковец – „Еко зона за отдих, изкуства и спорт в гр. Лясковец“ и „Реконструкция на открит пространство и зелен парк около Читалището в с. Козаревец в зона за творчески атракции.“ Така през декември 2020 г. бяха финализирани двата инвестиционни обекта в Лясковец, а през август 2022 г. Реконструкцията в Градски парк Виделе.

След пълното финализиране на обектите от двете страни на границата, Бенефициент 2 – Община Ляковец успя да реализира 3 от основните събития по проекта, а именно - фестивал „Магията на българските традиции“, кулинарният фест в Лясковец и „Фестивал на кокошата чорба в село Козаревец“.

Изображения

Юни 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.