Slide background
Slide background
Slide background

CULET (ROBG-423)

Cultura în eternitate

Care este scopul?

Proiectul CULET își propune să păstreze, să promoveze și să dezvolte cultura municipalităților partenere și să o transmită cu succes generațiilor viitoare.

Care este bugetul?

1,411,373.15 euro, din care 1,199,667.16 euro FEDR

Cine?

Beneficiar lider (BL): Municipalitatea Elena(Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Municipalitatea Medgidia (România)

Când?

Dată de începere: 13.09.2018

Dată de încheiere: 12.09.2021

Durată: 36 luni

Unde?

Veliko Tarnovo în Bulgaria

Constanța în România

Cum?

  • Organizarea taberelor de pictură în Elena și Medgidia
  • Organizarea atelierelor de lucru în Medgidia
  • Dezvoltarea unei strategii comune pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și stimularea turismului cultural
  • Organizarea Festivalul Culturii în Medgidia
  • Dezvoltarea pachetelor turistice comune

Rezultatele (care este contribuția la Program)?

Realizările programului: 5 produse/servicii turistice integrate create, 1 strategie comună, politică sau plan de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurare și promovare pentru utilizarea economică durabilă

Rezultatele programului: 500 de înnoptări turistice în zona transfrontalieră.

Stadiul proiectului (reflectată în rapoartele de progres)

Proiectul este în curs de implementare.

În ceea ce privește progresul fizic, s-au obținut următoarele rezultate:

- Lucrările de construcție pentru reabilitarea vechii școli arse care va fi transformată într-o nouă Galerie au fost finalizate, actul nr. 15 a fost semnat la 19.03.2021. Conform declarației BL, toată documentația a fost trimisă spre aprobare Ministerului Culturii din Bulgaria, după ce se va obține aprobarea, întregul pachet de documente va fi furnizat arhitectului șef al municipalității Elena pentru emiterea Protocolului (Akt 16) cu care clădirea va fi pusă oficial în funcțiune și va fi deschisă publicului;

- Strategia comună pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și stimularea turismului cultural a fost elaborată în limba bulgară și tradusă în limbile română și engleză;

- 4 pachete turistice comune pentru destinația Elena, Bulgaria - Medgidia, România: „Arta”, „Patrimoniul istoric cultural”, „Festivaluri” și „Turismul religios” au fost pregătite și rezumatele pachetelor turistice au fost traduse în limbile română și engleză;

- Prima ediție a Taberei de pictură a avut loc la Elena, în perioada 20-23.08.2019;

- Prima ediție a Festivalului Culturii a avut loc la Medgidia, în perioada 02-05.05.2019;

- Beneficiarul 2 a semnat contractul pentru organizarea de ateliere de artă pe următoarele teme: pictura pe apă; tăierea și vopsirea pe lemn; tăierea și vopsirea pe ceramică; tăierea și vopsirea pe carton. 8 ateliere (din 12 ateliere) au fost deja organizate în Medigidia. De asemenea, a fost semnat contractul de elaborare a materialelor promoționale și a fost livrat o parte din materialele promoționale au fost livrate.

Imagini

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.