Slide background
Slide background
Slide background

CULET (ROBG-423)

Култура във вечността

Каква е целта?

Да съхрани, популяризира и развие културата на общините партньори и успешно да я предаде на бъдещите поколения.

Какъв е бюджетът?

1,411,373.15 евро, от които 1,199,667.16 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Елена (България)

Бенефициент 2 (Б2): Община Меджидия (Румъния)

Кога?

Начална дата: 13.09.2018

Крайна дата: 30.11.2021

Продължителност: 38 месеца и 18 дни

Къде?

Велико Търново в България

Констанца в Румъния

Как?

  • Организиране на лагери за рисуване в Елена и Меджидия
  • Организиране на работни ателиета в Меджидия
  • Разработване на обща стратегия за валоризиране и насърчаване на културното наследство и насърчаване на културния туризъм
  • Организиране на фестивал на културата в Меджидия
  • Разработване на съвместни туристически пакети

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 интегрирани туристически продукти/услуги, 1 обща стратегия, политика или план за управление (включително повишаване на осведомеността) за валоризиране на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически приложения

Резултати от програмата: 500 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта(отразено в докладите за напредъка)

Проектът е финализиран на 30.11.2021 г.

Бяха постигнати следните резултати:

- Приключиха строително-монтажните работи по рехабилитация на старото училище в гр. Елена за превръщането му в нова Картинна галерия, сградата беше официално открита за обществеността на 03.09.2021 г.;

- Общата стратегия за валоризиране и популяризиране на културното наследство и насърчаване на културния туризъм е разработена на български език и преведена на румънски и английски език;

- Изготвени са 4 съвместни туристически пакета за дестинация Елена, България - Меджидия, Румъния: „Изкуство“, „Културно-историческо наследство“, „Фестивали“ и „Религиозен туризъм“, като резюметата на туристическите пакети са преведени на румънски и английски език;

- Първото издание на Лагера по рисуване се проведе в Елена в периода 20-23.08.2019 г.;

- Второто издание на Лагера по рисуване се проведе в Елена в периода 07-10.07.2021 г.;

- Първото издание на Лагера по рисуване се проведе в Меджидия в периода 26.07-04.08.2019 г.;

- Второто издание на Лагера по рисуване се проведе в Меджидия в периода 19-28.08.2021 г.;

- Първото издание на Културния фестивал се проведе в Меджидия в периода 02-05.05.2019 г.;

- Второто издание на Културния фестивал се проведе в Меджидия в периода 09-12.09.2021 г.;

- 12 арт работилници бяха организирани от Б2 на следните теми: рисуване върху вода; изрязване и рисуване върху дърво; изрязване и рисуване върху керамика; изрязване и рисуване върху картон. Работилниците бяха организирани в периода април 2019 – ноември 2021 г. Също така беше подписан договорът за изработване на рекламните материали, които бяха разработени и доставени;

- Разработена бе аудио система за насочване за галерията. Подготвени бяха 200 текста за картините, с които разполага галерията, които бяха преведени и на румънски и английски език. Текстовете бяха записани и представени на ВБ. Всяко устройство има записи за експонатите на 3 езика - български, румънски и английски. Записите са достъпни на сайта на галерията, раздел Културен кът, 360 виртуален тур. Посетителят може да кликне върху всяка картина и да чуе записаната информация. Устройствата за аудио насочване са доставени с приемно-предавателен протокол от 22.07.2021 г.;

- Разработени са уеб базирана платформа „Културен кът”, уеб сайт и лого на картинната галерия – уеб страницата на картинната галерия е достъпна на https://artelena-robg.eu/. Уеб сайтът съдържа информация за туристическите пакети, проекта и дейностите, които са реализирани, галерията - 360 виртуална обиколка, информационен филм и др. Посетителите на галерията могат да достигнат до уеб сайта чрез доставения киоск. Платформата Културен кът е част от уеб сайта www.artelena-robg.eu.Платформата съдържа 360 обиколка на галерията, информационен филм и 4 туристически пакета с кратък филм за всеки пакет. Услугата е внедрена и приета с приемно-предавателен протокол от 06.08.2021 г. и приемо-предавателен протокол за етап "обучение" за бъдеща работа с уеб сайта, уеб базирана платформа и лого от 06.08.2021 г.;

- Проведена е конференция за популяризиране на туристическите пакети сред туристическите агенции. Събитието бе проведено на 03.08.2021 г. в гр. Елена. В събитието участваха повече от 20 представители на туристически компании от трансграничния регион;

- Финалната пресконференция беше организирана от Б2 на 26.11.2021 г. в Меджидия. На събитието присъстваха 21 души.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.