Slide background
Slide background
Slide background

ChristHaritage (ROBG -302)

“Moștenirea creștină de-a lungul coridorului cultural Russe-Giurgiu”

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este promovarea dezvoltării integrate a zonei transfrontaliere Ruse-Giurgiu prin dezvoltarea turismului cultural / religios, bazat pe utilizarea durabilă a patrimoniului cultural, religios și istoric al regiunii.

Care este bugetul?

1,499,991.21 euro, din care 1,274,992.51 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiarul lider (BL): Biserica “Sveta Petka”

Beneficiar 2 (B2): Unitatea administrativă teritorială - Comuna Vedea

Beneficiar 3 (B3): Biserica “Sveti Georgi”

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 12.01.2019

Data de încheiere: 11.01.2023

Durata: 48 luni

Unde se implementează?

Giurgiu - din România

Ruse - din Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • 3 produse turistice transfrontaliere integrate;
  • Restaurarea a trei biserici care sunt monumente culturale.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la Program)?

Realizările programului: Creștere cu numărului estimat de vizite pe site-uri susținute de patrimoniul cultural și natural și de atracție, create 3 produse/servicii turistice integrate,1 strategie comună, politici sau planuri de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea utilizărilor economice durabile.

Rezultatele programului: creșterea cu 35.000 a numărului de înnoptări turistice din zona transfrontalieră.

Stadiul proiectului

În present, proiectul este în curs de implementare cu următoarele rezultate până acum:

- O conferință de presă de deschidere a fost organizată pe 12 decembrie 2019 în clădirea Bisericii Sveta Petka din Ruse.

-LB a semnat contractul de servicii pentru elaborarea unei strategii comune de conservare și utilizare a patrimoniului cultural, religios și istoric ca bază pentru dezvoltarea durabilă a turismului cultural și religios în zona transfrontalieră Ruse-Giurgiu la 1 octombrie 2019 și a început elaborarea strategiei.

- LB a semnat contractul de servicii pentru elaborarea unei strategii comune pentru conservarea și utilizarea comună a patrimoniului cultural, religios și istoric ca bază a dezvoltării durabile a turismului cultural și religios în zona transfrontalieră Ruse-Giurgiu la 1 octombrie 2019, astfel a început elaborarea strategiei;

- LB a început activitatea principală legată de Restaurarea Bisericii Sveta Petka din orașul Ruse. Contractul pentru „Reparații majore și restaurarea bisericii Sveta Petka și a clădirilor adiacente ale templului și dezvoltarea unui centru de expoziții pentru vizitatori” a fost semnat la 08.10.2020. În data de 16.10.2020, șantierul de construcții a fost deschis odată cu semnarea protocolului pentru deschiderea șantierului. Executarea lucrărilor este în curs. Lucrările ar trebui finalizate în termen de 20 de luni și 15 zile de la deschiderea șantierului.

- B2 a început elaborarea documentației de licitație pentru selecția contractantului pentru restaurarea clădirii bisericii St. Pantelimon în satul Vedea. Beneficiarul a semnat contractul pentru elaborarea proiectării tehnice și executării lucrărilor la 20.02.2020. Executarea lucrărilor este în curs. Lucrările ar trebui finalizate în termen de 26 de luni de la deschiderea șantierului.

- B3, Biserica Sveti Georgi-, a semnat contractul „Revizuirea și restaurarea Bisericii Sf. Georgi” la 14.05.2020. În data de 02.06.2020, șantierul a fost deschis odată cu semnarea protocolului pentru deschiderea șantierului. Execuția lucrărilor a început la 02.06.2021, cu un termen de 135 de zile. Lucrările sunt finalizate și se așteaptă o acceptare finală a execuției în mai 2021.

Imagini

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.