Slide background
Slide background
Slide background

ICARUS (ROBG – 192)

Arte culinare integrate şi soluţii de angajare în sectorul restaurantelor pentru o regiune transfrontalieră Romania-Bulgaria iscusită şi incluzivă

Care este scopul?

Pentru a facilita mobilitatea forței de muncă în restaurante/ afacerile culinare din zona transfrontalieră RO-BG prin servicii comune de formare a competențelor și de sprijinire a mobilității pentru ocuparea forței de muncă.

Care este bugetul?

429,383.03 euro, din care 364,975.58 euro ERDF

Cine?

Beneficiar Lider (BL): Asociaţia “Dobruja Agro and Business School” (DABS) (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Asociaţia “Choose Your Profession” – Centrul pentru training vocaţional

Cănd?

Data de începere: 29.04.2017

Data de încheiere: 28.04.2019

Durata: 24 luni

Unde?

Dobrich în Bulgaria

Constanţa în România

Cum?

  • Programe de educație și formare profesională ajustate la nevoile afacerilor din aria transfrontalieră;
  • Metode şi teste pentru evaluarea abilităţilor personale a potenţialilor angajaţi;
  • Formare profesională pilot pentru mobilitate transfrontalieră - 120 de persoane;
  • Evaluare pilot a abilităţilor personale la 150 de persoane;
  • Formare profesională continua şi pe tot parcursul vieţii;
  • Un centru transfrontalier RO-BG pentru facilitarea mobilităţii de muncă în gastronomie şi afaceri de restaurant – o structură suport ce conectează furnizorii de educaţie, cei ce caută un loc de muncă şi domeniul afcerilor, acordănd posibilităţi pentru servicii de consultanţă personalizate şi consiliere pentru lucrătorii mobili şi angajaţii transfrontalieri.

Rezultate (în ce constă contribuția la Program)?

Realizările programului: 3 iniţiative ce activează mobilitatea forţei de muncă în aria transfrontalieră, 470 de participanţi în iniţiative locale de angajare şi instruire comună, 200 de participanţi în scheme educaţionale şi de instruire ce sprijină angajarea tinerilor, oportunităţilor educaţionale, educaţie superioară şi formarea profesională în aria transfrontalieră.

Rezultatele programului: 7380 de persoane vor avea acces la iniţiative comune de angajare.

Stadiul proiectului

Proiectul a fost finalizat în aprilie 2019, iar rezultatele proiectului sunt în prezent analizate la nivel de program (raportul final este în curs de verificare).

Acest proiect a vizat crearea condițiilor prealabile pentru mobilitatea forței de muncă transfrontaliere în sectorul țintă prin dezvoltarea de instrumente integrate: programe și metode de formare și evaluare; căi continue de formare profesională, învățare continuă și dezvoltare profesională; sprijinirea structurilor care leagă furnizorii de educație, solicitanții de locuri de muncă și afaceri și oferă posibilități de servicii de consiliere personalizată și consiliere pentru lucrătorii mobili și angajatorii transfrontalieri. Instrumentele vizează facilitarea transferabilității competențelor profesionale și personale ale angajaților la condițiile de afaceri din cealaltă parte a frontierei și scăderea incertitudinilor (atât pentru angajați cât și pentru angajatori) cu privire la consecințele angajării transfrontaliere.

Au fost implementate următoarele activități ale proiectului:

Nevoile pentru sprijinirea formării, a ocupării forței de muncă și a mobilității în muncă a potențialilor angajați și angajatori din sectorul culinar și restaurant din regiunea transfrontalieră România - Bulgaria - abilitățile profesionale au fost cercetate și analizate.

A fost elaborată și pusă în aplicare o schemă integrată de formare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă pentru zona transfrontalieră RO-BG, care cuprinde:

- Curricule VET integrate cu relevanță transfrontalieră și căi de validare a învățării anterioare (VET continuu), pentru 4 profesii cheie: 1) bucătar; 2) brutar / patiserie, 3) restaurantur, 4) ospătar / barman;

- Model de evaluare a competențelor soft;

- Un program de instruire pentru pregătirea și sprijinul pentru mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră RO-BG, bazat pe 5 cursuri 1) Drepturile la muncă și cetățenie, incl. legislația muncii în România și Bulgaria, 2) Conștientizarea culturală, istoria și tradițiile culinare din regiunea transfrontalieră, 3) Relațiile și profilurile pentru oaspeți, 4) Abilitățile digitale pentru solicitanții de locuri de muncă, 5) Abilitățile de prezentare a solicitanților de locuri de muncă.

Centrul transfrontalier România-Bulgaria pentru facilitarea mobilității muncii în afaceri culinare și restaurante a fost înființat cu 2 puncte de contact în Dobrich și Constanța și, în consecință, dotat cu facilități proprii de formare profesională.

Un atelier de formare a capacităților și instruire de 2 zile pentru 40 de profesori RO și BG și formatori VET pentru profesii de afaceri culinare / restaurante a fost găzduit de Centrul transfrontalier RO-BG pentru facilitarea mobilității muncii în afacerea culinară și restaurantă din Dobrich.

Ghidurile rapide au fost elaborate pe principalele probleme care afectează mobilitatea forței de muncă transfrontaliere, și anume drepturile și reglementările privind ocuparea forței de muncă și cetățenia în zona transfrontalieră RO-BG, cum să găsești angajați mobili în zona transfrontalieră RO-BG, precum și instruirea pentru angajați mobili din zona transfrontalieră RO-BG.

Toate produsele proiectului pot fi accesate la http://icarus-robg.eu/.

Imagini

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.