Slide background
Slide background
Slide background

EIMo (ROBG 140)

Construirea unui model durabil şi a unei reţele de parteneri ce sprijină angajarea şi mobilitatea forţei de muncă

Care este scopul?

Să încurajeze mobilitatea forţei de muncă în sectoarele economice cheie a zonei transfrontaliere prin crearea condiţiilor necesare echilibrului dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii.

 Care este bugetul?

593,492.79 EUR euro, din care 504,468.87 euro FEDR

Cine?

Beneficiar Lider (BL): Asociaţia Industrială – Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (România)

Beneficiar 3 (B3): Asociaţia Industrială Bulgară – Uniunea Afacerilor Bulgare (BIA) (Bulgaria)

Când?

Data de începere: 4 aprilie 2017

Data de finalizare: 3 aprilie 2019

Durata: 24 luni

Unde?

Constanța în România

Veliko Tarnovo, Sofia în Bulgaria

Cum?   

 • Identificarea ramurilor cheie ce pot activa mobilitatea forţei de muncă, incluzând crearea de oportunităţi de angajare pe termen lung pe ambele părţi ale frontierei;
 • Dezvoltarea unor cataloage de competenţe a companiilor vizate în regiunea transfrontalieră cu descrierea cunoştinţelor generale, abilităţilor şi competenţelor cerute de angajatori pentru posturile de muncă cu un potenţial de mobilitate a forţei de muncă;
 • Dezvoltarea de e-tools pentru evaluarea competenţelor ce vor fi identificate şi dezvoltate în conformitate cu cerinţele de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe identificate de către angajatori;
 • Efectuarea unui studiu, pentru cel puţin 300 de reprezentanţi al grupului ţintă, asupra oportunităţilor de angajare şi crearea unui profil personal cu vârsta, educaţia şi calificările acestora;
 • Efectuarea unor cursuri comune de e-training ce se va axa pe deficitul identificat de abilităţi şi competenţe din grupul ţintă;
 • Efectuarea de cursuri speciale de limbă străină pentru angajaţii şi şomerii aflaţi în căutarea unui loc de muncă, ce vor creşte şansa acestora de a găsi un loc de muncă în aria Programului;
 • Disponibilitate de e-training pentru cel puţin 300 reprezentanţi ai grupului ţintă;
 • Disponibilitate de cursuri de formare comune pentru experţii HR din ambele părţi ale frontierei, ce le va îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile de a angaja lucrători de pe partea cealaltă a frontierei;
 • Creşterea conştientizării oportunităţilor de locuri de muncă în aria transfrontalieră;
 • Prezentarea de informaţii şi sfaturi navetiştilor transfrontalieri şi a potenţialilor angajaţi prin crearea şi dezvoltarea unei baze de date comune în serviciul mobilităţii de muncă;
 • Informare şi publicitate.

 Resultate (în ce constă contribuția la Program)?

-   Realizările programului: 4 iniţiative de activare a mobilităţii angajaţilor în zona transfrontalieră; 400 de participanţi în iniţiative locale comune de angajare şi formare

-     Rezultatele programului: 50.000 de oameni vor avea acces la iniţiative de angajare comune.

Stadiul proiectului:

Proiectul a fost finalizat în data de 03.04.2019.

Resultate:

 • 5 sectoare economice de pe ambele părți ale frontierei, cu potențial de mobilitate a forței de muncă selectate printr-o metodologie aplicată în comun;
 • Selectarea a 40 de poziții cheie în sectoarele economice selectate, cu potențial identificat pentru mobilitatea forței de muncă;
 • 5 cataloage de competențe bilingve, cu descrierea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare pentru cele 40 de poziții cheie dezvoltate, validate și aprobate în România și Bulgaria;
 • 1 portal de internet trilingv . Design-ul modern și ecranele interactive permit accesul ușor și prietenos la resursele site-ului web - harta economică transfrontalieră, profiluri ale întreprinderilor identificate din ambele părți ale graniței, cu potențialul de a permite mobilitatea forței de muncă de peste graniță, cataloagele de competențe, cinci instrumente electronice pentru evaluarea competențelor, modulul bazat pe internet pentru profilarea șomerilor și a persoanelor inactive, o platformă de învățare electronică (activitate 8), o platformă electronică;
 • 2 conferințe de presă au fost organizate (Veliko Tarnovo și Constanta).

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.