Slide background
Slide background
Slide background

Green management (ROBG-464)

Management verde pentru protecția parcului natural Rusenski Lom și a parcului natural Comana

Care este scopul?

Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți utilizarea durabilă a patrimoniului natural, a resurselor și a patrimoniului cultural pentru Parcul Natural Rusenski Lom și pentru Parcul Natural Comana.

Care este bugetul?

508,730.23 euro, din care 432,420.68 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Direcția Parcului Natural Rusenski Lom (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Asociația Centrul Ecologic Zona Verde Giurgiu (România)

Când se va implementa?

Dată de începere: 08.11.2018

Dată de încheiere: 07.01.2021

Durată: 26 luni. Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită cu 8 luni (de la 18 la 26 de luni) prin Addendum nr.1 din 07.05.2020

Unde se implementează?

Ruse în Bulgaria

Giurgiu în România

Cum se va întâmpla?

  • Elaborarea GIS pentru 2 parcuri naționale (Parc Național) și situri Natura 2000 în zona coridorului ecologic Comana-Lomovete;
  • Activități strategice de planificare în zona coridorului ecologic Comana-Lomovete;
  • Conștientizarea transfrontalieră a ecosistemului și conectivitatea între cele 2 parcuri naționaleși obiecte Natura 2000.

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la Program)?

Realizările programului:2 strategii comune, politici sau planuri de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile

Rezultatele programului:1000 înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră și 4 situri NATURA 2000 din zona transfrontalieră cu instrumente de management coordonate.

Stadiul proiectului

Proiectul este finalizat.

Echipa de implementare a proiectului a organizat conferințe de presă de lansare și promovări privind proiectul „Green Management”.

Ambii parteneri au achiziționat toate echipamentele necesare așa cum s-a convenit în formularul de cerere: două vehicule de acces pe teren mediu spre dur (SUV-uri), câte unul pentru fiecare partener, un computer laptop pentru lucru GIS și stocare fișiere pentru LB, carcasă de arhivă pentru LP, cameră video cu accesorii de fotografiere a animalelor sălbatice pentru B2.

Serviciul de creare a unui GIS al Parcului Natural Rusenski Lom pentru ambii beneficiari este acum disponibil pentru nevoi publice și private în secțiunea GIS/GIS a site-ului direcției: https://rusenski-lom.bg/.

După ultima consultare publică privind elaborarea planului, BL a acceptat Planul de Management II de la contractant și l-a transmis spre revizuire ulterioară Ministerului Mediului și Apelor din Bulgaria și așteaptă evaluarea Ministerului pentru acceptarea finală a Planului de management.

Serviciul pentru Plan de management (MP) din partea LB este la sfârșit, la data de 12.10.2022 prin Decizia nr.760 a Consilului de Ministrii, Planul de management a fost actualizat si adoptat, fiind promulgat prin SG nr.83 din 18.10.2022, o versiune preliminară este disponibilă pe site-ul Web al Parcului Natural Rusenski Lom în secțiunea Documente (https://rusenski-lom.bg/).

În numele B2, în Parcul Natural Komana a fost organizată o întâlnire publică cu părțile interesate locale în data de 21.09.2020. Discuția publică cu părțile interesate a inclus o prezentare a măsurilor de management propuse pentru specia Canis Aureus (Șacal) incluse în Planul de acțiuni. De asemenea, la 1 octombrie 2020 a fost finalizat în temeiul prevederilor contractuale „Studiul de inventariere - Cartografierea detaliată a populației de șacal și a speciilor de plante neinvazive și a habitatelor de interes comunitar, în contextul mobilității speciilor, în Parcul Natural Comana”.

Serviciile legate de conștientizarea ecosistemului și conexiunea dintre Parcul Natural Rusenski Lom și Parcul Natural Comana și siturile Natura 2000 și sondajul speciilor exotice și invazive au fost finalizate de cei doi beneficiari în octombrie 2021. Activitatea se bazează pe o propunere existentă de plan de management comun pentru coridorul transfrontalier Comana și Lomovete, un plan de acțiune pentru șacalul (Canis aureus) din Parcul Natural Comana și ariile naturale protejate cu care acesta se suprapune ,fiind existenta o strategie revizuită pentru o vizită în Parcul Natural Comana și un raport asupra Parcului Natural Comana, care include informații de bază și rezultatele obținute în urma anchetelor.

Imagini

Stiri

08 July 2024
Iulie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.