Slide background
Slide background
Slide background


Cultural Bridge (ROBG-271)

Tutrakan- Călărași un pod inovativ cultural pentru o dezvoltare regională sustenabilă

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți potențialul cultural existent care este subevaluat și subutilizat cu scopul de a întări economia și de a crește numărul de vizite și înnoptări ale turiștilor prin dezvoltarea unor atracții culturale moderne.

Care este bugetul?

475.700,38 euro, din care 404.700,38 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 73.740 euro pentru BL și 45.537 euro pentru B2.

Cine implementează proiectul?

Beneficiar lider (BL): Muzeul de Istorie Tutrakan

Beneficiar 2 (B2): Muzeul Dunării de Jos Călărași

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 28.11.2018

Data de încheiere: 27.01.2022

Durata:38 luni

Unde se implementează?

Silistra (Bulgaria)

Călărași (România)

Ce se va întâmpla?

  • Dezvoltarea informațiilor și a locului de expunere a expoziției VR Tutrakan Epic
  • Îmbunătățirea mediului turistic și a locului expoziției VR - Călărași
  • Dezvoltarea unei strategii de turism
  • Crearea a două produse turistice integrate
  • Crearea portalului de informare pentru turiști
  • Publicarea de cataloage și broșuri referitoare la siturile și evenimentele culturale.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: Creșterea numărului estimat de vizite pe siturile de patrimoniu cultural, natural și de atracție cu 15.000; 2 produse/servicii turistice integrate create, 1 strategie comună, politică sau plan de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile

Rezultatele programului: 15.000 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul se află în prezent în a 26-a lună de implementare din cele 38 de luni (totalul celei de-a 38-a luni include și perioada de suspendare de 5 luni):

Cea mai mare parte a activităților proiectului se află în etapa finală a implementării lor.

Strategia dezvoltată pentru partea bulgară este finalizată. Partea românească, în numele B2, privind strategia comună și pachetele turistice este, de asemenea, finalizată, dar nu consolidată încă. Potrivit declarației reprezentantului legal al LB, strategia comună poate fi gata la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august 2021, împreună cu pachetele turistice comune prevăzute.

Expozițiile sunt pregătite, dar nu sunt implementate din cauza măsurilor de restricție COVID-19. Expozițiile vor avea loc în 28.07.2021 și 30.07.2021, conform declarației reprezentantului legal al LB.

Cele 2 ateliere pentru copii au avut loc în perioada 19-30 iulie 2021.

Echipamentul VR pentru LB a fost livrat. În prezent, filmul/producția 360 VR este în curs de dezvoltare, iar trailerul pentru producția VR a fost primit și este disponibil pe portalul web. În numele B2 încă nu a ales contractant pentru pregătirea expunerii VR. Achizițiile publice sunt lansate la 26.07.2021.

Ambii parteneri au achiziționat aproape toate echipamentele prevăzute în aplicație. LB trebuie să achiziționeze 3 camere pentru protejarea site-ului de informații. Cele 3 camere pentru monitorizare video sunt preconizate să fie achiziționate în august 2021.

La nivel de comunicare, LP a finalizat conferința de pornire, organizată pe 29.07.2021.

Portalul web https://cbsrd.tutrakan.tours/ este actualizat.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.