Slide background
Slide background
Slide background

W-TEN (РОБГ-440)

Добре свързани възли Гюргево - Борово към транспортната мрежата TEN-T

Каква е целта?

Общото предизвикателство, пред което е изправен проектът, е да се подобри достъпността и мобилността до мрежата TEN-T и по този начин да се създадат подходящи условия за устойчиво развитие в граничната зона.

Какъв е бюджетът?

4,945,538.25 евро, от които 4,236,007.56 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Община Борово

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2019

Крайна дата: 31.12.2023

Продължителност: 53 месеца

Къде се изпълнява?

Русе (България)

Гюргево (Румъния)

Как се изпълнява?

  • Интегрирана система за информация и осведоменост
  • Съвместна система за управление на трафика и информираност
  • Модернизация на DJ 601: Болинтин Вале – Mалу
  • Строителни работи в община Борово

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Модернизирана транспортна инфраструктура, осигуряваща достъп до мрежата TEN-T (Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 11,75 км);

- 2 съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T

Резултати от програмата: трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T - повече от 20 877 жители.

Статус на проекта

В момента проектът е в 46-ия месец на изпълнение от предвидените общо 51 месеца.

Б2 приключи модернизационните дейности за рехабилитацията на 4,32 км от уличната мрежа в Борово.

ВБ подписа договор за проектантски услуги и изпълнение на строителни работи за инвестиционна цел „Модернизация на DJ 601: Болинтин Вале – Малу Спарт. На 15.11.2022 г. е подписан протоколът за предоставяне на терена за инвестиционната цел на Водещия бенефициент.

Б2 разработи проучване „Нови възможности за управление на трафика и мерки за безопасност на движението в района на Гюргево-Борово”. Проучването изследва състоянието на транспортната инфраструктура в трансграничния регион, идентифицира засегнатите райони, направи SWOT анализ на текущата ситуация, анализ на риска, свързан с оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион Борово – Гюргево, преглед на приложимите разпоредби в България и Румъния определяне на институционалните отговорности на властите по отношение на транспортните условия и безопасността на движението чрез анализ на тяхната роля в целия процес.

Интерактивната карта и приложението за смартфон са достъпни безплатно в Google play и App store под името “Borovo Blackspots”. Картата е достъпна на български, английски и румънски език и съдържа местоположението на черните точки https://w-ten.info/?ait-items=blackspot-locations&lang=en.

Приложението позволява на потребителя да съобщи за ново произшествие и също така популяризира важни туристически обекти, които могат да бъдат посетени от потенциални туристи, идващи в района, и популяризира правилата за безопасност на движението.

Б2 разработи План за управление на трафика и придоби оборудване за наблюдение на трафика, за да реализира функционална информационна система за мониторинг на трафика.

Изображения

Декември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.