Slide background
Slide background
Slide background

W-TEN (ROBG-440)

Добре свързани възли Гюргево - Борово към транспортната мрежата TEN-T

Каква е целта?

Общото предизвикателство, пред което е изправен проектът, е да се подобри достъпността и мобилността до мрежата TEN-T и по този начин да се създадат подходящи условия за устойчиво развитие в граничната зона.

Какъв е бюджетът?

4,945,538.25 евро, от които 4,236,007.56 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Община Борово

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2019

Крайна дата: 31.07.2022

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Русе (България)

Гюргево (Румъния)

Как се изпълнява?

  • Интегрирана система за информация и осведоменост
  • Съвместна система за управление на трафика и информираност
  • Модернизация на DJ 601: Болинтин Вале – Mалу
  • Строителни Работи в община Борово

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Модернизирана транспортна инфраструктура, осигуряваща достъп до мрежата TEN-T (Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 11,75 km.);

Резултати от програмата: трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T - повече от 20 877 жители.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение. Досега бяха докладвани следните резултати:

ВБ е започнал дейностите по стартиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за изработване на технически проект и изпълнение на работи за DJ 601, като се очаква стартирането на поръчката през ноември 2021 г. ВБ също така е закупила автомобил, който за необходимостта да се получи от изпълнението на проекта.

Б2 сключи договор за изработване на проучване „Нови възможности за управление на движението и мерки за безопасност на движението в района на Гюргево-Борово”. Изследването е финализирано. Проучването изследва състоянието на транспортната инфраструктура в трансграничния регион, идентифицира засегнатите райони, прави SWOT анализ на текущата ситуация, анализ на риска, свързан с оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион Борово-Гюргево, преглед на приложимите разпоредби в България и Румъния, дефинирайки институционалните отговорности на властите по отношение на транспортните условия и безопасността на движението и анализира ролята им в целия процес.

Интерактивната карта и приложението за смартфон „Borovo Blackspots“ са достъпни за безплатно изтегляне и инсталиране (Google Play и App Store). Интерактивната карта е достъпна на https://w-ten.info. Приложението позволява на потребителя да съобщи за нова злополука и насърчава важни туристически цели и правилата за безопасност на движението.

Картата е достъпна на български, английски и румънски, маркирайки местоположенията на черните точки (https://w-ten.info/?ait-items=blackspot-locations&lang=en).

Планът за управление на трафика се финализира от Б2. Инсталира се оборудването за наблюдение на трафика и се подготвя информационната система.

Б2 е закупил:

1. автоматична станция за наблюдение на времето ACCMO - BRESSER, НГ “7 в 1” - 1 бр.;

2. автоматични станции за наблюдение на трафика - 4 камери;

3. Сървър - 1 брой;

4. UPS - 1 брой.

4 -те камери (автоматична станция за наблюдение на трафика) са инсталирани на 4 места в град Борово. Метеорологичната станция е монтирана на покрива на сградата на община Борово.

Що се отнася до инвестиционните работи от името на Б2, на 7 април 2021 г. беше подписан протокол за откриване на строителната площадка и започнаха строителните работи. Строителните дейности са в процес на изпълнение. Физическият етап на работите е 60% и към момента се спазва графикът на работа.

Изображения

Май 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.