Slide background
Slide background
Slide background

The Innovative Approach (ROBG-419)

Иновативен подход за популяризиране на културното/природното наследство в трансграничния регион България-Румъния

Каква е целта?

Повишаване конкурентоспособността на Горна Оряховица и Рошиори де Веде и да направи двата града по-привлекателни за туристите от трансграничния регион. Освен това друга цел е запазването и популяризирането на историческото и културното наследство на района.

Какъв е бюджетът?

1,427,918.76 евро, от които 1,213,730.94 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ)Община Горна Оряховица

Бенефициент 2 (Б2)Община Рошиори де Веде

Кога се изпълнява?

Начална дата: 11.09.2018

Крайна дата: 10.09.2020

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново в България

Телеорман в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Реализация на шоу с 3D картографиране в община Горна Оряховица и община Рошиори де Веде
  • Cъбития за откриване и представяне на шоуто с 3D картографиране в Горна Оряховица и Рошиори де Веде
  • Създаване на виртуален музей в община Горна Оряховица и община Рошиори де Веде
  • Изготвяне на общ план за популяризиране на културното наследство в трансграничния регион

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 обща стратегия за валоризиране на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически цели; 1 създадени интегриранитуристически продукти; 10000 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракция

Резултати от програмата: 10000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Приключиха дейностите по реализиране на прожекция на шоу с 3D картографиране в Община Горна Оряховица и Община Росиории де Веде.

Бяха доставени специализирано оборудване, софтуер и образователно съдържание за Създаване на Виртуален музей в Община Горна Оряховица и виртуалният музей вече е отворен.

Създаването на виртуален музей в община Росиории де Веде е завършено.

Разработен е и приет „Общ план за реклама на културното наследство в трансграничния регион” във всичките 3 езикови версии (английски, български и румънски). Документът се приема от общинските съвети на двамата партньори.

Проектът не е разработил специален уебсайт, но информация за проекта може да бъде намерена на https://www.g-oryahovica.org и www.primariarosioriidevede.ro.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.