Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 356

NATBIOT (ROBG–356)

Мрежа за природно наследство и ресурси

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да създаде общи иновативни туристически продукти на марката NATBIOT и да подобри качеството и маркетинга на услугите в туризмa.

Какъв е бюджетът?

465,066.26 евро, от които395,306.31ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Румънското движение за качество

Бенефициент 2 (Б2):Национален център за информационно обслужване

Кога се изпълнява?

Начална дата: 31.07.2018

Крайна дата: 30.01.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Долж, Олт, Мехедин окръга в Румъния

Монтана, Враца, Плевен области в България

Как се изпълнява?

  • 1 проучване на природното и културното наследство

  • тематични семинари, срещи, промоционални материали

  • 4 съвместни туристически пакета по концепцията NATBIOT

  • 1 приложение за смартфони, уеб страница

  • 4 филма NATBIOT туристически пакети събития

  • кампания за медии (телевизионни клипове)

  • 2 съвместни стратегии

  • NATBIOT конференция

  • доставка на оборудване

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:6 интегрирани туристически продукти / услуги, 160 000 очаквани посещения на подпомогнати обекти с културно и природно наследство и привличане, 3 общи стратегии / политики / планове за валоризиране на културното и природното наследство

Резултати от програмата: увеличение на броя на нощувките в трансграничния регион с 160.000.

Статус на проекта:

Проектът е финализиран.

Резултати:

- Съвместното проучване на природното и културното наследство в трансграничния район Долж, Олт, Медединти (RO) - Видин, Монтана, Враца и Плевен (БГ) беше разработено, преведено на английски и български езици. Изготвеното съвместно проучване е отпечатано като брошура на български и английски език и беше разпространено по време на повишаване на осведомеността относно предимствата на услугите, използващи специфични природни ресурси и био продукти, достъпно и на уебсайта на проекта www.natbiot-travelling.eu , Определени са 4 пакета в екотуризма;

- разработено е 1 приложение за смартфон „Natbio travel“ и е достъпно както за IOS, така и за Google Play в RO, BG и EN и може да бъде изтеглено от уебсайта на проекта;

- Изработен е 1 уебсайт на проекта, достъпен на www.natbiot-travelling.eu;

- Разработени са 2 съвместни стратегии, а именно маркетингова стратегия за еко-био продукти и съвместна стратегия за повишаване на качеството на еко-био продуктите.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.