Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 358

Живи човешки съкровища (ROBG-358)

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да популяризира местната автентична култура в областта на автентичните танци, пеенето и традиционната кухня в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

499,366.01 евро, от които424,461.10ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин" (България)

Бенефициент 2 (Б2):Трансгранична асоциация Е (quilibrum) (Румъния);

Бенефициент 3 (Б3): Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2018

Крайна дата: 31.01.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Долж в Румъния

Монтана и Видин в България

Как се изпълнява?

  • Избор на участници
  • Съвместен план за трансгранично управление за валоризация на автентичната култура
  • Трансгранични обучения за танци, пеене и готвене
  • Пътуващи фестивали на автентична култура
  • Национален трансграничен панаир за автентичен фолклор
  • Промоционална кампания

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:2 интегрирани туристически продукта, 1 общ план за управление на ценностите на културното наследство

Резултати от програмата: 2.000 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта:

Изпълнението на проекта беше финализирано през януари 2020 г. По време на изпълнението на проекта бяха постигнати следните резултати:

Бяха избрани най-активните  носители на автентична култура в 3 категории (танци, песни и кухня), които да участват в обучения, пътуващи фестивали и трансгранични панаири, но и в изпълнението на проекта: www.robgtraditions.com.

ВБ завърши процеса на подбор на участници, след като оцени попълнените въпросници от 35 културни къщи и отделни изпълнители. Проведени са индивидуални срещи и разговори с групите с по-голям брой точки. Бяха избрани 190 участници от 11 групи и 2 индивидуални художници, от които 150 души бяха избрани да получат костюми.

Б2 направи подбора на участниците за събитията по проекта въз основа на въпросника и методологията, разработени от партньорите по проекта. Общо 150 души бяха избрани да получат костюми.

Б3 проведе дискусии с потенциални бенефициенти от област Монтана, евентуално включени като участници в дейностите и събитията по проекта. 150 изпълнители бяха избрани въз основа на отговорите им във въпросниците, като например информация за категорията им на изпълнение, съгласие за участие в събитията по проекта, информация за контакт и информация за размерите на костюмите.

Бенефициентите на проекта изготвиха съвместния трансграничен план за управление за валоризиране на автентичната култура, достъпен на адрес: план за управление valorisation.pdf (robgtraditions.com). Планът включва 12 оферти, съсредоточени върху съществуващи културни събития, които бяха разработени и представени по имейл на туроператорите за разработване на „готови за употреба“ туристически продукти.

И трите трансгранични обучения по танци, пеене и гастрономия бяха организирани в Монтана, Видин и Крайова. Автентични фолклорни костюми бяха връчени на избраната целева група за участието им в пътуващите фестивали и Националния трансграничен панаир за автентичен фолклор. ВБ организира обучението по пеене в периода 03-06 юни 2019 г. в село Фалковец, област Видин. Б2 организира традиционното обучение по гастрономия в периода 15-18 април 2019г. в Крайова. Б3 организира танцовото обучение в периода 22-25 април 2019 г. в Монтана.

Представителите на партньорите и 7 танцьори от Клуб по танци на село Барзия взеха участие в Международния панаир на културния туризъм във Велико Търново в периода 18-20.04.2019 г. като част от съпътстващата програма на панаира. Б2 участва в Панаира на туризма, организиран в Букурещ - център ROMEXPO в периода 14-17 ноември 2019 г.

По време на изпълнението на проекта бяха организирани 3 пътуващи фестивала. Фестивалите бяха организирани по следния начин:

1. В периода 10-15.09.2019 г. в област Монтана: 10.09.2019 г. - с. Боровци, 161 участници; 11.09.2019 г. - с. Замфирово, 158 участници; 12.09.2019 г. - село Лехчево, 161 участници; 13.09.2019 г. - Чипровци, 161 участници; 14.09.2019 г. - Вършец, 161 участници, включително членовете на екипа на проекта - 6, озвучител, сценарий и водещ спектакъл и преводачи.

2. В периода 17-22.09.2019 г. в област Видин: 17.09.2019 г. - с. Горни Лом, 161 участници; 18.09.2019 г. - с. Раковица, 161 участници; 19.09.2019 г. - с. Ново село, 161 участници; 20.09.2019 г. - с. Антимово, 161 участници; 21.09.2019 г. - с. Капитановци, 161 участници, включително членовете на екипа на проекта - 6, озвучител, сценарист и водещ спектакъл и преводачи.

3. В периода 24-29.09.2019 г. в окръг Долж: 24.09.2019 г.-с. Пленита, 148 участници; 25.09.2019 г. - с. Пиелещи, 158 участници; 26.09.2019 г. - с. Мисчий, 166 участници; 27.09.2019 г. - с.Барка, 167 участници; 28.09.2019 г. - с. Братовоещи, 162 участници, включително членовете на екипа на проекта - 6, озвучител, сценарий и водещ спектакъл и преводачи.

Национален трансграничен панаир за автентичен фолклор беше организиран в периода 04-06.10.2019 г. в Белоградчик. Във фестивала участваха 153 души от област Видин и Монтана и област Долж - участниците в обучения и пътуващи фестивали, както и членовете на екипа на проекта.

По проекта е разработена 60-минутна видео книга за автентичната култура на област Видин-Монтана-Долж, съдържаща песни, танци и рецепти. Видеокнигата беше умножена в 1000 екземпляра, съдържаща 10 песни, 10 танца и 10 рецепти и отпечатана на 3 езика - български, румънски и английски. Видеокнигата е достъпна в канала на YouTube, потребител: RPSD Vidin на следната връзка:

https://www.youtube.com/channel/UCVseaS5qECzNpO3RaybL94w

Повече информация на уебсайта на проекта www.robgtraditions.com.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.