Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 416

JEAND (ROBG-416)

Eforturi comune împotriva dezastrelor naturale

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este de a asigura o interacțiune rapidă și cooperare transfrontalieră în caz de situații de urgență cauzate de dezastre naturale sau provocate de om.

Care este bugetul?

937,151.73 euro, din care 796,578.96 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Municipalitatea Mezdra (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Inspectoratul Județean de Jandarmi Mehedinți (România)

Care este perioada de implementare?

Dată de începere: 13.09.2018

Dată de încheiere: 12.09.2021

Durată: 36 luni

Unde se implementează?

Mehedinți în România

Vratsa în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • elaborarea unor planuri de acțiune și strategii comune bine structurate
  • coordonarea inițiativelor comune, cum ar fi: schimbul de know-how, instruiri, schimbul de resurse și echipamente
  • monitorizarea permanentă a situației actuale și identificarea riscurilor potențiale
  • implicarea populației prin furnizarea de informații despre un comportament adecvat și despre posibilele riscuri astfel încât acestea să poată fi evitate și minimalizate
  • introducerea de măsuri și reguli pentru prevenirea pericolelor naturale și a celor provocate de om la nivel local și transfrontalier
  • punerea în aplicare a sistemului de avertizare timpurie, în cazul în care acest lucru ar conduce la acțiuni preventive specifice
  • modernizarea instrumentelor și echipamentelor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și acțiunilor specifice
  • reconstrucția zonei alunecărilor de teren

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 1 parteneriat comun în domeniul avertizării timpurii comune și al intervenției în caz de urgență, 22.000 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor și de măsuri de protecție împotriva inundațiilor, 385.000 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere

Rezultatele programului: creșterea calității gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul este în curs de implementare cu următoarele rezultate::

Beneficiarul Lider a încheiat implementarea activităților de lucrări de reconstrucție a alunecărilor de teren din satul Ignatitsa, autorizația de utilizare a fost emisă în data de 28 februarie 2020 decătre Direcția pentru Control al Construcțiilor Naționale din Bulgaria.

LB a început implementarea „Campaniei de informare în rândul reprezentanților administrației municipale, a reprezentanților administrației de stat la nivel local, a structurilor municipale, a cadrelor didactice din școli și grădini, iar campania de informare va continua. De asemenea, a fost elaborat „Strategia și planul de acțiune” în caz de dezastre.

Beneficiarul 2 a finalizat procedurile de achiziție publică pentru echipamente specializate de stingere a incendiilor, iar echipamentele de urmărire au fost livrate: vehicule multifuncționale cu macara și cârlig, container mobil echipat pentru a transporta materiale și vehicule Pickup 4X4 cu cabină dublă.

Totuși, din cauza restricțiilor COVID-19, activitățile proiectului legate de organizarea de evenimente / instruiri pentru personalul specializat / exerciții comune au întâmpinat probleme în implementare, fiind întârziate, în cele din urmă. Prin urmare, implementarea proiectului a fost prelungită cu 6 luni, iar proiectul va fi finalizat în septembrie 2021.

Site-ul web al proiectului este pregătit și funcțional, poate fi găsit la https://jeand-robg.eu/.

Imagini

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.