Slide background
Slide background
Slide background

HAMANGIA (ROBG–407)

Restaurarea patrimoniului cultural comun unic și promovarea produsului turistic comun „Hamangia - prima civilizație a Europei Vechi”

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural - Cultura Hamangia în părțile bulgare și române din regiunea Dobrogea prin eforturi și acțiuni comune privind prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural al culturii Hamangia în vederea dezvoltării produsului turistic comun și integrat „Hamangia” și promovarea și gestionarea acestuia în comun.

Care este bugetul?

1,494,037.68 euro, din care 1,269,932.02 euro FEDR

 

Cine implementează proiectul?

Beneficiarul lider(BL):Municipalitatea Shabla (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Unitatea Administrativ Teritorială – orașul Cernavodă (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 27.07.2018

Data de încheiere: 26.11.2023

Durata: 64 luni

Unde se implementează?

Dobrich (Bulgaria)

Constanța (România)

Ce se va întâmpla?

  • Studiul pentru cultura Hamanga în regiunii transfrontaliere țintă ca bază de informații pentru dezvoltarea comună și bine fundamentată a produsului turistic „Hamangia”;
  • Dezvoltarea unui produs turistic integrat comun „Hamangia”, inclusiv traseu turistic comun și servicii turistice inovatoare bazate pe TIC
  • Valorizarea resurselor și îmbunătățirea atractivității sitului arheologic "Parcul Arheologic Durankulak - Hamangia" din Municipalitatea Shabla prin investiții la scară mica;
  • Valorificarea resurselor istorice și culturale ale orașului Cernavodă prin dezvoltarea "Centrului Hamangia", alcătuit dintr-o nouă abordare muzeală prin investiții la scară mică în reabilitarea și dotarea clădirilor existente;
  • Promovarea produsului turistic “Hamangia” prin organizarea de campanii de promovare în rândul grupurilor țintă în conformitate cu strategia de marketing elaborată în cadrul proiectului.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 1 produs/serviciu turistic integrat creat; 2 strategii comune, planuri politice sau de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile

Rezultatele programului: 40,000 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul este în prezent în implementare, cu următoarele rezultate:

- Au fost constituite echipele de management al proiectului. 2 Anunţuri de presă pentru lansarea proiectului au fost postate pe site-urile Municipiilor Şabla şi Cernavodă;

- Proiectul tehnic pentru dezvoltarea și reconstrucția „Parcului Arheologic Durankulak-Hamangia” din Shabla a fost elaborat de către BL. Contractul pentru execuție lucrări a fost semnat în data de 13.04.2023, șantierul a fost deschis în data de 21.04.2023. În prezent, lucrările de construcție sunt în implementare, la data de 01.07.2023 progresul lucrărilor fiind de 38%;

- Proiectul tehnic pentru dezvoltarea Centrului Hamangia din orașul Cernavodă, inclusiv pentru cele două clădiri existente alocate pentru dezvoltarea Centrului Hamangia și Atelierul Gânditorului, a fost elaborat de către B2.Contractul pentru execuție lucrări a fost semnat în data de 04.08.2021, șantierul a fost deschis în data de 25.08.2021 și în prezent, lucrările de construcție sunt în derulare. La data curentă progresul lucrărilor este de 85%;

- A fost realizat site-ul web al proiectului, disponibil la adresa www.hamangia.eu în limbile bulgară, română și engleză;

- Studiul comun privind cultura „Hamangia” și impactul acesteia în regiunea transfrontalieră a fost elaborat de către contractor și acceptat de către BL;

- Conferința tematică „Hamangia” a fost organizată online în data de 16 decembrie 2021 online, prin intermediul platformei ZOOM;

- BL a semnat contractul pentru dezvoltarea unui tur virtual asupra obiectelor și pentru aplicații mobile pentru traseul turistic comun Hamangia, care este în implementare;

- Au fost organizate 4 întâlniri tematice de lucru, în cadrul cărora au fost discutate siturile de patrimoniu cultural și de istorie al Hamangiei existente în regiunea transfrontalieră țintă, care ar trebui incluse în traseul turistic comun:

1. Întâlnire nr. 1 în orașul Cernavoda, în data de 28.10.2022

2. Întâlnire nr. 2 în orașul Shabla, în data de 25.11.2022

3. Întâlnire nr. 3 în orașul Cernavoda, în data de 05.12.2022

4. Întâlnire nr. 4 în orașul Shabla, în data de 06.12.2022

- A fost dezvoltat traseul turistic comun „Hamangia”. Produsul include vizite la situri arheologice și muzee, precum și experiențe practice, cum ar fi ateliere de fabricare a ceramicii și cursuri culinare tradiționale. Turul este conceput pentru a oferi o experiență captivantă și educațională pentru vizitatorii interesați să învețe despre istoria și cultura regiunii. Traseul turistic comun începe la Parcul Arheologic Durankulak-Hamangia din municipiul Shabla, Bulgaria și se termină la Centrul „Hamangia” din orașul Cernavodă, România;

- Beneficiarul Lider a achiziționat 50 de bucăți de playere MP3 cu căști, care vor fi utilizate pentru difuzarea serviciului de tur de ghidaj dezvoltat;

- Dezvoltarea strategiei comune de marketing integrat a produsului turistic „Hamangia” a fost finalizată;

- Elaborarea planului comun de management integrat al produsului turistic „Hamangia” este în implementare – serviciul a fost contractat în data de 13.07.2021.

Imagini

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.